Mikä on paitsio jääkiekossa?

Patsio syntyy jääkiekossa jos hyökkäävän joukkueen kiekoton pelaaja etenee hyökkäysalueelle (vastustajan siniviivan yli) ennen kiekkoa.

Pelaaja on paitsiossa, kun hänen molemmat luistimet ovat kokonaan yli kyseisen siniviivan etureunan. Pelaajan luistimet, ei hänen mailansa, ovat määräävä tekijä kaikissa tapauksissa tehtäessä päätös paitsiosta.

Pelaaja ei ole paitsiossa, kun jompikumpi hänen luistimistaan on kontaktissa siniviivaan tai viivan ”omalla puolella” sillä hetkellä, kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan etureunan. Viivan ”omalla puolella” oleminen määritellään siniviivan tasona, joka ulottuu siniviivan etureunasta ylöspäin. Jos pelaajan luistin on vielä siniviivan tasalla sillä hetkellä, kun kiekko kokonaan ylittää siniviivan etureunan, hänen ei katsota olevan paitsiossa tämän säännön osalta.

Kiekkoa kuljettavan pelaaja, joka ylittää siniviivan ennen kiekkoa ei katsota olevan paitsiossa edellyttäen, että hänellä on kiekko hallussa ja hallinnassaan ennen kuin hänen luistimensa ylittävät siniviivan etureunan.

On huomattava, vaikka pelaajan luistimet ovat pelaajan osalta määräävä tekijä päätettäessä, onko hän paitsiossa, kuitenkaan kysymystä paitsioasemasta ei koskaan synny, ennen kuin kiekko on kokonaan ylittänyt siniviivan etureunan, millä hetkellä päätös täytyy tehdä. Jos pelaaja sääntöjen mukaisesti kuljettaa, syöttää tai pelaa kiekon takaisin omalle puolustusalueelleen, kun vastajoukkueen pelaaja on tällä puolustusalueella, tilanne ei ole paitsio ja pelin annetaan jatkua.

Lähde: © Suomen Jääkiekkoliitto & IIHF

Katso Tampereen tulevat keikat


Copyright 2023 useinkysyttya.fi